Osnovni podatki izvršitelja

Denis Paternost - izvršitelj Kamnik
Maistrova 16,
1240 Kamnik, p.p. 104

Imenovan za izvršitelja z dne 27.05.2014 s sedežem na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani z odločbo RS, Ministrstvo za pravosodje št. MP 705-363/2014/1

Pooblastila

Pooblastilo za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti na območju:

  • Okrožnega sodišča v Ljubljani (Ministrstvo za pravosodje št. 705-340/2015/ z dne 01.09.2015)
  • Okrožno sodišče v Kranju (Ministrstvo za pravosodje št. 705-1152/2016/18 z dne 29.09.2017)

Pomočniki izvršitelja

V pisarni izvršitelja je zaposlenih 14 oseb od tega 6 pomočnikov izvršitelja, ki so vpisani v evidenco izvršiteljev pri Ministrstvu za pravosodje. Pomočniki izvršitelja opravljajo z zakonom določena izvršilna dejanja po nalogu in na odgovornost izvršitelja, ki je po predlogu upnika in s sklepom pristojnega sodišča določen za opravo izršilnih dejanj.